องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
  หมู่ 4 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 

Tel. 0-3270-6121

  Fax.0-3240-9021
     
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com