ข้อมูลทั่วไป
 

1.ประวัติความเป็นมา
ในสมัยรัชการที่ 5 ทรงให้ขุดคลองแยกจากแม่น้ำเพชรบุรีตรงกับวัดปากคลอง โดยผ่านวัดเขาตะเคราออกปากอ่าวที่ตำบลบางตะบูนในปัจจุบันนี้ พื้นที่บริเวณที่ขุดคลองจากวัดปากคลองถึงวัดเขาตะเครา เมื่อชาวบ้านลงมือขุดในบริเวณนี้ได้พบครกหินเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านบางครก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมา


2. สถานที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วน

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ต.บ้านแหลม ต.บางตะบูน ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม
ทิศใต
ติดต่อกับ
ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม ต.บ้านกุ่ม ต.ธงชัย อ.เมือง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ต.บางจาก อ.เมือง ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ต.ท่าแร้ง ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม

ตำบลบางครก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอบ้านแหลมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ 3 กิโลเมตร

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

มีเนื้อที่ทั้งหมด 21,384 ไร่ หรือประมาณ 34.21 ตารางกิโลเมตร
แบ่งเป็น พื้นที่การเกษตร 12,236 ไร่

พื้นที่นา

5,268 ไร่

พื้นที่พืชสวนและไม้ยืนต้น 3,706 ไร่
พื้นที่บ่อกุ้งและบ่อปลา 3,262 ไร่
ที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่น ๆ 9,148 ไร่

3. ภูมิประเ่ทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตำบลบางครกมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านและเป็นจุดที่แม่น้ำเพชรบุรีี
แยกเป็น2สายที่หน้าวัดปากคลองสายหนึ่งไหลออกที่ปากอ่าวบ้านแหลมและอีกสายหนึ่ง
ไหลออกที่ปากอ่าวบางตะบูนลงสู่อ่าวไทย

3. แผนที่ตำบลบางครก

 

   
   

 

 
  
 
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com