ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  

www.ocsc.go.th

 

 
 
   
 
 
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 6 ก.ย. 2562
... อ่านต่อ
 
  ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 3 ก.ย. 2562
... อ่านต่อ
 
     
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 2 ก.ย. 2562
... อ่านต่อ
 
  ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก หมู่ที่ ๔  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 27 ส.ค. 2562
... อ่านต่อ
 
     
อ่านทั้งหมด  
   
   
 
00337 : ประกาศการกำหนดราคากลางชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด [6 ก.ย. 2562]  
00336 : การนัดตรวจรับพัสดุุโครงการขยายต่อเติมห้องประชุม หมู่ที่ 4 อบต.บางครก  [5 ก.ย. 2562]  
00335 : การนัดตรวจรับพัสดุโครงการขยายต่อเติมหลังคาคลุมอเนกประสงค์ อบต. บางครก [2 ก.ย. 2562]  
00334 : การนัดตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก หมู่ที่ ๔ [27 ส.ค. 2562]  
00333 : การนัดตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงท่อลอดถนน หมู่ที่10 สายคลองตาภู่ [16 ส.ค. 2562]  
00332 : ประกาศราคากลางโครงการลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 11 บริเวณวัดบางหอ [7 ส.ค. 2562]
00331 : ประกาศราคากลางโครงการลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณวัดเฟื้อสุธรรม [7 ส.ค. 2562]
00330 : ประกาศโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ วัดบางหอ หมู่ที่ 11 ด้วยมีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [6 ส.ค. 2562]
00329 : ประกาศโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ วัดปากคลอง หมู่ที่ 4 ด้วยมีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [6 ส.ค. 2562]
00327 : ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก หมู่ที่ 4 [5 ส.ค. 2562]
  อ่านทั้งหมด


  ผู้เข้าชมเว็บไซต์   คน     
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com