ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  

www.ocsc.go.th

 

 
 
   
 
 
 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 23 ส.ค. 2562
... อ่านต่อ
 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที2(เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 23 ส.ค. 2562
... อ่านต่อ
 
     
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 23 ส.ค. 2562
... อ่านต่อ
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 5 ส.ค. 2562
... อ่านต่อ
 
     
อ่านทั้งหมด  
   
   
 
00333 : การนัดตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงท่อลอดถนน หมู่ที่10 สายคลองตาภู่ [16 ส.ค. 2562]  
00332 : ประกาศราคากลางโครงการลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 11 บริเวณวัดบางหอ [7 ส.ค. 2562]  
00331 : ประกาศราคากลางโครงการลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณวัดเฟื้อสุธรรม [7 ส.ค. 2562]  
00330 : ประกาศโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ วัดบางหอ หมู่ที่ 11 ด้วยมีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [6 ส.ค. 2562]  
00329 : ประกาศโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ วัดปากคลอง หมู่ที่ 4 ด้วยมีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [6 ส.ค. 2562]  
00327 : ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก หมู่ที่ 4 [5 ส.ค. 2562]  
00326 : ประกาศโครงการปรับปรุงท่อลอดถนน หมู่ที่ 10 สายคลองตาภู่ [5 ส.ค. 2562]  
00325 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2562 [1 ส.ค. 2562]  
00324 : ประกาศโครงการขยายต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์ อบต.บางครก [26 ก.ค. 2562]  
00323 : ประกาศโครงการขยายต่อเติมห้องประชุมหมู่ที่ 4 อบต.บางครก [26 ก.ค. 2562]  
  อ่านทั้งหมด


  ผู้เข้าชมเว็บไซต์   คน     
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com