ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  

www.ocsc.go.th

 

 

 
 
   
 
 
 
  สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 2 เม.ย. 2563
... อ่านต่อ
 
  รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 12 มี.ค. 2563
... อ่านต่อ
 
     
  สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 3 มี.ค. 2563
... อ่านต่อ
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 4 ก.พ. 2563
... อ่านต่อ
 
     
อ่านทั้งหมด  
   
   
 
00353 : ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 [3 เม.ย. 2563]  
00352 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 3 [19 มี.ค. 2563]  
00351 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุงานติดตั้งลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง  [26 ก.พ. 2563]
00350 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี [21 ก.พ. 2563]
00349 : ประกาศการรกำหนดราคากลางราคากลางติดตั้งลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF - FM [27 ม.ค. 2563]
00348 : ประการศการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [13 ม.ค. 2563]
00347 : ประกาศการนัดตรวจพัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ วัดปากคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  [6 ม.ค. 2563]
00346 : ประกาศการนัดตรวจพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  [6 ม.ค. 2563]
00345 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ณ วัดบางหอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางครก [3 ม.ค. 2563]
00344 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ณ วัดปากคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก [3 ม.ค. 2563]
  อ่านทั้งหมด


  ผู้เข้าชมเว็บไซต์   คน     
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com