ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  

www.ocsc.go.th

 

 
 
   
 
 
 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมารมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 15 ม.ค. 2563
... อ่านต่อ
 
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 3 ม.ค. 2563
... อ่านต่อ
 
     
  ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 11 ธ.ค. 2562
... อ่านต่อ
 
  ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางขุดลอกคลองตาใช่หมู่ที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 11 ธ.ค. 2562
... อ่านต่อ
 
     
อ่านทั้งหมด  
   
   
 
00348 : ประการศการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [13 ม.ค. 2563]  
00347 : ประกาศการนัดตรวจพัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ วัดปากคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  [6 ม.ค. 2563]  
00346 : ประกาศการนัดตรวจพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  [6 ม.ค. 2563]  
00345 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ณ วัดบางหอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางครก [3 ม.ค. 2563]  
00344 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ณ วัดปากคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก [3 ม.ค. 2563]  
00343 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางครก [25 ธ.ค. 2562]
00342 : ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [18 ธ.ค. 2562]
00341 : ประกาศรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 3 [18 ธ.ค. 2562]
00340 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการลานกีฬา คสล.หมู่ที่ 11 บริเวณวัดบางหอ [1 พ.ย. 2562]
00339 : ประการนัดตรวจรับพัสดุโครงการลานกีฬา คสล.หมู่ที่6 บริเวณวัดเฟื้อสุธรรม [1 พ.ย. 2562]
  อ่านทั้งหมด


  ผู้เข้าชมเว็บไซต์   คน     
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com