สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563   [4 ก.พ. 2563]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก   [27 ม.ค. 2563]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมารมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562) [15 ม.ค. 2563]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [3 ม.ค. 2563]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [11 ธ.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางขุดลอกคลองตาใช่หมู่ที่ 4 [11 ธ.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [6 ธ.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [5 พ.ย. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศผลตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 [18 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) [15 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศเปิดรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่2) [7 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [2 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 [2 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
   
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
   
   
   
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com