ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)   [23 ส.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที2(เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)   [23 ส.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)   [23 ส.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562   [5 ส.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [2 ก.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 [27 มิ.ย. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [25 มิ.ย. 2562]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 [7 มิ.ย. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [6 มิ.ย. 2562]

...อ่านต่อ
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [3 พ.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [2 เม.ย. 2562]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [26 มี.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [22 มี.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีการศ฿กษา 2562 (ครั้งที่ 1) [14 มี.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
   
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
   
   
   
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com