สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563   [2 เม.ย. 2563]

...อ่านต่อ
 
  รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)   [12 มี.ค. 2563]

...อ่านต่อ
 
     
  สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2563 [3 มี.ค. 2563]

...อ่านต่อ
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [4 ก.พ. 2563]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก [27 ม.ค. 2563]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมารมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562) [15 ม.ค. 2563]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [3 ม.ค. 2563]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [11 ธ.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางขุดลอกคลองตาใช่หมู่ที่ 4 [11 ธ.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [6 ธ.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [5 พ.ย. 2562]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศผลตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 [18 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) [15 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
  ประกาศเปิดรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่2) [7 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ
 
     
   
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
   
   
   
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com