เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

นายวสันต์ จันทร์สิงขรณ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุดเขต พริ้งจำรัส

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอนันต์ จูโต

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

( ว่าง )

วิศวกรโยธา

 

 

 

( ว่าง )

นายช่างโยธา

 

นายอาคม ทองเปี่ยม

คนงาน

นายสัมพันธ์ เหงี่ยมสง่า

คนงาน

 

 

 
  
 
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com